Besök av representanter från Sveriges och Ghanas handelskammare till Scandinavian and Uk Machines AB (SUMAB)

Besök av representanter från Sveriges och Ghanas handelskammare till Scandinavian and Uk Machines AB (SUMAB) 🌍

Förra veckanägde ett viktigt möte rum på Scandinavian and Uk Machines AB (SUMAB) kontor i Malmö med en delegation från Sveriges och Ghanas Handelskammare. Detta evenemang markerar en fortsättning på vårt framgångsrika samarbete, som har pågått i över sex månader.

Under mötet kretsade diskussionerna kring potentiella gemensamma projekt i Ghana och Östafrika, vilket öppnade upp nya horisonter för utvecklingen av båda parters företag. Ledarna för Sveriges Handelskammare, Pearl och Isaac, stödde och underlättade aktivt samarbetet mellan SUMAB och Ghana, deltog i SUMAB CLUB-konferensen och organiserade en presentation av SUMAB i Accra, Ghana.

Vi uttrycker vår tacksamhet till Sveriges och Ghanas handelskammare för deras långsiktiga partnerskap och förtroende för vår gemensamma framtid. Samarbetsprojekten och framtidsutsikterna framöver inspirerar oss till ytterligare samarbete och uppnå nya milstolpar.

Meny