Den stationära betongblocksproduktionslinjen SUMAB R-1500 MAX har anlänt till Australien. Företagets specialister har redan påbörjat processen med att installera utrustningen.

Den stationära betongblocksproduktionslinjen SUMAB R-1500 MAX har anlänt till Australien. Företagets specialister har redan påbörjat processen med att installera utrustningen.

Meny