Ett kontrakt tecknades med ett företag från Kirgizistan för leverans av en speciell stationär betonganläggning för att arbeta under förhållanden med höga berg, låga temperaturer och seismisk aktivitet. Projektet är för närvarande under uppbyggnad.


Ett kontrakt tecknades med ett företag från Kirgizistan för leverans av en speciell stationär betonganläggning för att arbeta under förhållanden med höga berg, låga temperaturer och seismisk aktivitet. Projektet är för närvarande under uppbyggnad.

Meny