I juli tecknades ett kontrakt för leverans av Sumab R-1000 automatisk linje med ett företag från Armenien.

I juli tecknades ett kontrakt för leverans av Sumab R-1000 automatisk linje med ett företag från Armenien.

Meny