I Sverige hölls ett möte med kunder från Nigeria på SUMAB-kontoret.

I Sverige hölls ett möte med kunder från Nigeria på SUMAB-kontoret. Under förhandlingarna diskuterades detaljerna i projektet.

Meny