Representanter för Scandinavian & UK Machines AB deltog i ett seminarium i Malmö, där lovande samarbetsprogram diskuterades.

Representanter för Scandinavian & UK Machines AB deltog i ett seminarium i Malmö, där lovande samarbetsprogram diskuterades.


Exempel på framgångsrikt samarbete mellan Sverige och olika företag presenterades, framför allt i frågor om affärsutveckling i Afrika. Seminariet gav möjlighet för deltagarna att lära sig om nya trender och möjligheter att utveckla sin egen verksamhet, samt diskutera möjliga möjligheter till samarbete med andra företag.

Meny