Scandinavian & UK Machines AB startade installationen av den nya betonganläggningen SUMAB – 80 för att möta behoven hos Duglas Alliance Ltd. – huvudentreprenören för byggandet av Sendje vattenkraftverk i Ekvatorialguinea.

Scandinavian & UK Machines AB startade installationen av den nya betonganläggningen SUMAB – 80 för att möta behoven hos Duglas Alliance Ltd. – huvudentreprenören för byggandet av Sendje vattenkraftverk i Ekvatorialguinea.

Meny