SUMAB CLUB möte hölls. Klubbmedlemmar och partners diskuterade möjligheterna till samarbete och arbetsstrategi för den närmaste framtiden. Nya klubbmedlemmar introducerades. Representanter för SUMAB höll presentationer om aktuella projekt.

SUMAB CLUB möte hölls. Klubbmedlemmar och partners diskuterade möjligheterna till samarbete och arbetsstrategi för den närmaste framtiden. Nya klubbmedlemmar introducerades. Representanter för SUMAB höll presentationer om aktuella projekt.

Meny